AT Tērauds SIA was established in 2008 and has developed rapidly since the beginning of operation. The company is capable of offering its customers high-quality services in the field of metalworking.

Our main line of business is the manufacture of various metal structures and provision of metalworking services.

We manufacture and design:
1. Sliding and swing gates;
2. Handrails;
3. Ladders;
4. Safes;
5. Metal products for outdoor improvement (benches, tables, bicycle stands, grills, car  and motorcycle shelters, waste containers,  etc.);
6. Various metal parts for agricultural and forestry machinery;
7. Manufacture of nonstandard metal parts.
Technologies used by the company:
1. MIG/MAG welding;
2. Sawing;
3. Cutting of metal sheets;
4. Drilling;
5. Grinding, polishing;
6. Processing of stainless steel;
7. Wet painting;
8. Powder coating.
Our company closely cooperates with other metalworking companies that provide outsourced services using such technologies as:
1. Hot-dip galvanisation;
2. Galvanisation;
3. Shot blasting;
4. Bending and roll-bending of sheets and pipes;
5. Laser cutting and plasma cutting.

We have invested a lot of energy and resources into the company’s development to be able to provide new technical solutions in manufacturing standard and nonstandard metal constructions.
Our company offers its customers affordable and high-quality products, with orders completed in short time limits and delivered promptly. Above all, we strictly observe our key principles:

  • Individual approach to each customer;
  • Professionalism and accuracy in performing even the smallest assignments;
  • Constantly high quality of services and products. 

SIA “AT Tērauds” dibināts 2008. gadā un kopš saviem pirmssākumiem ir strauji attīstījies un ir spējīgs piedāvāt saviem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus metālapstrādes jomā.

Uzņēmuma pamatdarbības virziens ir dažādu metāla konstukciju ražošana un metālapstrādes pakalpojumu nodrošināšana saviem klientiem.

Mēs izgatavojam un projektējam:
1. Teritoriju bīdāmos un veramos vārtus;
2. Margas;
3. Kāpnes;
4. Seifus;
5. Metālizstrādājumus territoriju labiekārtošanai (soliņus, galdus, velo-  turētājus, grilus, auto-moto nojumes, atkritumu urnas, utt...);
6. Dažāda veida metāla detaļas priekš lauk-saimniecības un meža tehnikas;
7. Nestandarta metāla detaļu izgatavošana.

Uzņēmumā pielietojamās tehnoloģijas:
1. MIG/MAG metināšana;
2. zāģēšana;
3. metāla lokšņu ciršana;
4. urbšana;
5. slīpēšana, pulēšana;
6. nerūsējošā tērauda apstrāde;
7. slapjā krāsošana;
8. pūlverkrāsošana.

Uzņēmums cieši sadarbojas ar dažāda veida metālapstrādes jomas uzņēmumiem, kas sniedz ārpakalpojumus tādās tehnoloģijās kā:
1. karstā cinkošana;
2. galvanizēšana;
3. skrošu strūkla;
4. lokšņu un cauruļu locīšana un valcēšana;
5. lāzergriešana un plazmas griešana.

Daudz spēka un resursu tiek ieguldīts uzņēmuma attīstībā, lai spētu nodrošināt jaunus tehniskus risinājumus gan standarta, gan nestandarta metāla konstrukciju ražošanā.
Uzņēmums spēj piedāvāt saviem klientiem pieejamus un kvalitatīvus produktus īsā laika periodā un noteiktos termiņos, jo ļoti stingri turās pie saviem pamatprincipiem:
  • Individuāla attieksme pret katru klientu;
  • Profesionalitāte un precizitāte pat vismazāko darbu izpildē;
  • Pakalpojumu un preču nemainīga augsta kvalitāte. 

ООО «АТ Тераудс» /SIA “AT Tērauds”/, основанное в 2008 году, с момента своего возникновения стремительно развивалось, и сейчас может предложить своим клиентам качественные услуги в области металлообработки.
Основная форма деятельности предприятия – изготовление различных металлоконструкций и предоставление услуг металлообработки своим клиентам.
Мы изготавливаем и проектируем:
1. Раздвижные и распашные ворота;
2. Перила;
3. Лестницы;
4. Сейфы;
5. Металлоизделия для благоустройства территорий (скамейки, столы, держатели для велосипедов, грили, навесы для автомобилей и мотоциклов, мусорные урны, и т.п.)
6. Металлические детали различного рода для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники;
7. Изготовление нестандартных металлических деталей.

Технологии, применяемые на предприятии:
1. MIG/MAG сварка;
2. распил;
3. рубка листового металла;
4. сверление;
5. шлифовка, полирование;
6. обработка нержавеющей стали;
7. мокрая покраска;
8. порошковая покраска.
Предприятие тесно сотрудничает с различными предприятиями, работающими в сфере металлообработки и предоставляющими внешние услуги по таким технологиям, как:
1. горячая оцинковка;
2. гальванизация;
3. дробеструйная обработка,
4. гибка и вальцовка труб и металлического листа,
5. лазерная резка и плазменная резка
Вкладывается много сил и ресурсов в развитие предприятия для того, чтобы мы могли обеспечить новые технические решения при изготовлении как стандартных, так и нестандартных металлоконструкций.
Предприятие может предложить своим клиентам доступные и качественные продукты в краткие сроки и своевременно, так как мы чётко придерживаемся своих основных принципов:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Точность и профессионализм даже при выполнении самых мелких работ;
• Неизменно высокое качество товаров и услуг.